Branżowa Szkoła nr 5

ZESPÓŁ SZKÓŁ » Branżowa Szkoła nr 5

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 kształci w trzyletnim cyklu nauczania we wszystkich zawodach występujących w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Do najbardziej popularnych należą: 
- fryzjer, 
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych, 
- elektromechanik, 
- stolarz,
- ślusarz,
- kucharz,
- sprzedawca,
- piekarz,
- cukiernik,
- murarz-tynkarz itp. 

Jest to szkoła przyszłości - kształcenie zawodowe realizuje w oparciu o znowelizowaną ustawę o systemie oświaty i wymogi kształcenia europejskiego. Nowe programy nauczania korelują nauczanie teorii z praktyką. Daje to najlepsze przygotowania zawodowe, a także umożliwia szybkie przekwalifikowanie się zgodnie z potrzebami rynku pracy. Szkolenie praktyczne realizowane jest na bazie zakładów rzemieślniczych, handlowych, gastronomicznych.Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół gimnazjalnych, którzy na mocy podpisanej umowy z zakładem pracy szkolącym uczniów w części praktycznej, otrzymują status pracownika młodocianego. Dzięki temu po ukończeniu szkoły mają większą szansę na uzyskanie pracy, a w przyszłości - założenie własnej firmy. Dysponujemy dostosowaną do potrzeb kształcenia ogólnokształcącego i zawodwego  bazę dydaktyczną: dwie pracownie komputerowe, dwie pracownie fryzjerskie, laboratorium fryzjerskie, pracownię elektryczną i elektroniczną, pracownię gastronomiczną.  Przy ścisłej współpracy z zakładami pracy, izbami rzemieślniczymi i cechami zapewniamy wszechstronne wykształcenie i przygotowanie zawodowe. Zgodnie z podpisaną umową patronacką, szkoła została na stale wpisana w środowisko rzemieślnicze i kultywuje jego tradycje. Absolwent szkoły otrzymuje dwa istotne dla jego przyszłości dokumenty końcowe: świadectwo ukończenia szkoły zawodowej z możliwością dalszej nauki oraz świadectwo czeladnika w rzemiośle, które ściśle związane jest z uzyskaniem dobrej pracy i podwyższeniem kwalifikacji do tytułu mistrza w zawodzie.

Przebieg nauki:
- klasa I – 3 dni teorii + 2 dni zajęć praktycznych + 4 tygodniowy turnus z przedmiotów zawodowych,
- klasa II – 2 dni teorii + 3 dni zajęć praktycznych + 4 tygodniowy turnus z przedmiotów zawodowych,
- klasa III – 1 dzień teoria + 4 dni zajęć praktycznych + 4 tygodniowy turnus z przedmiotów zawodowych,
- egzamin zawodowy przed OKE lub egzamin czeladniczy

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook