Nabór do internatu

INTERNAT » Nabór do internatu

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 5, którzy chcą zamieszkać w internacie muszą wypełnić nabór drogą elektroniczną:

https://nabor.pcss.pl/szczecin/bursa/Info/103797

W załączeniu harmonogram rekrutacji i potrzebne dokumenty.

Harmonogram naboru do burs i internatów na rok szkolny 2021/2022:

1. 27.07-16.08 Składanie wniosków o przyjęcie do internatu/bursy wraz z wymaganymi załącznikami Komplet dokumentów bez zaświadczenia o przyjęciu do szkoły należy przesłać elektronicznie za pośrednictwem systemu naborowego tylko do bursy/internatu pierwszego wyboru.

2. 23-24.08 (do 15:00) Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły Skan (lub zdjęcie) dokumentu należy przesłać elektronicznie na adres e-mail bursy / internatu pierwszego wyboru.

3. 25.08 (do 13:00) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do internatów/burs

4. 25-26.08 (do 15:00) Deklaracja woli zamieszkania w bursie/internacie. Skan (lub zdjęcie) dokumentu należy przesłać elektronicznie na adres e-mail bursy / internatu, w którym kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia.

5. 27.08 (do 12:00) Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do internatów i burs

Oryginały wszystkich dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w placówce w dniu pierwszego zakwaterowania.

Tryb odwoławczy od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnych w poszczególnych placówkach oraz przycięcia kandydatów w trakcie roku szkolnego regulują przepisy oświatowe.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook