ODiDZ NR 1

ZESPÓŁ SZKÓŁ » ODiDZ NR 1

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NR 1

Szkoła prowadzi również kształcenie na kursach zawodowych. Zasięgiem szkolenia obejmuje całe województwo zachodniopomorskie. W ramach ODiDZ są też prowadzone szkolenia kursowe zawodowe umożliwiające zdobycie zawodu przez młodocianych, którzy mają trudności w nauce w zakresie realizacji wszystkich przedmiotów w szkole zasadniczej.

 

OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

Dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie prowadzi planowanie-koordynację teoretycznego kształcenia zawodowego na kursach zawodowych realizowanych w Stałych i Sezonowych Ośrodkach Dokształcania Zawodowego na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO OŚRODKÓW STAŁYCH I SEZONOWYCH

 

        W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów na naukę do Ośrodków Stałych i Sezonowych uwzględnia się:

 • zgłoszenie młodocianych złożone przez szkołę,
 •  termin zgłoszenia oraz korekty po klasyfikacji rocznej,
 •  ilość miejsc w poszczególnych Ośrodkach,
 •  miejsce zamieszkania,
 •  zawód, 
 •  klasę.

 

Lista ośrodków dokształcania zawodowego:

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook