Teraz my - opis projektu

Projekt unijny - Teraz MY » Teraz my - opis projektu

„Teraz my – projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w  Zespole Szkół Rzemieślniczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Działanie RPZP 08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w  pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

nr projektu:RPZP.08.06.00-32-K004/18

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesów kształcenia w Zespole Szkół Rzemieślniczych poprzez realizację kompleksowych działań podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli oraz wdrożenie nowych treści, form i metod nauczania zawodowego.

W ramach Projektu uczniowie będą mogli brać udział w następujących działaniach:

1) indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym;

2) kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów zakończonych egzaminem sprawdzającym:

a) wypiek wytrawny,

b) wypieki słodkie,

c) wizaż – stylizacja postaci,

d) wizaż – make up,

e) wizaż – stylizacja paznokci,

f) kurs obsługi wózków widłowych;

3) praktykach zawodowych;

Nauczyciele Zespołu Szkół Rzemieślniczych wezmą udział w:

1) stażach zawodowych u pracodawców;

5) kursie baristy;

6) kursie mistrzowskim w zakresie fryzjerstwa;

7) studiach podyplomowych z zakresu:

a) doradztwa zawodowego,

b) kosmetologii,

c) projektowania odzieży.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook