UWAGA! PILNE! Aktualizacja na dzień 23.04.2021

AKTUALNOŚCI » UWAGA! PILNE! Aktualizacja na dzień 23.04.2021

2021-04-16 10:32

Od poniedziałku, 26 kwietnia br. uczniowie mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu stacjonarnie!!!

Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Praktyki młodocianych pracowników z branżowych szkół I stopnia:

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook