Zakończenie projektu "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne".

AKTUALNOŚCI » Zakończenie projektu "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne".

2022-10-10 09:22

W roku szkolnym 2021/2022 w Naszej szkole zrealizowany został projekt:

 „POMORZE ZACHODZNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”

 Celem wsparcia, była doraźna pomoc Naszym uczniom w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID-19 i jej następstwami.

W zajęciach  rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, przeprowadzonych w terminie od 15 listopada 2021 do 22 czerwca 2022 roku w wymiarze 68 godzin, wzięło udział ośmioro uczniów klas pierwszych.

To właśnie oni, po kilkumiesięcznym odizolowaniu, brakiem kontaktów interpersonalnych, wchodząc do Naszej szkolnej społeczności wymagali objęcia szczególną opieką. Przed nimi bowiem kreowała się nowa, nieznana rola życiowa – rola młodocianego pracownika.

Zaproponowana tematyka wspomnianych zajęć specjalistycznych, miała na celu pomoc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, nabycia umiejętności odpowiedniego reagowania oraz podejmowania właściwych decyzji.

Wspólnie uczyliśmy się rozpoznawać, identyfikować i nazywać emocje, radzić sobie ze stresem, strachem, lękiem i wstydem.

Nabywaliśmy umiejętności efektywnego komunikowania się, aktywnego słuchania, pracy w zespole, a także radzenia sobie z porażką, złością i gniewem.

Ćwiczyliśmy sposoby autoprezentacji, poszukując swoich mocnych stron oraz ocenę własnego zachowania i rozumienie sytuacji społecznych.

Zajęcia prowadzono metodami aktywizującymi, angażując wszystkich uczestników. Wykorzystano elementy muzykoterapii, w tym muzykę relaksacyjną, arteterapię, czyli techniki plastyczne, elementy dramy, np. sytuacje symulowane, bajkoterapię – bajki i opowiadania terapeutyczne, np. bajka „o czterech królewiczach”, a także gry i zabawy dydaktyczne, dyskusję, burzę mózgów.

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook