zewnętrzna instalacja wodociągowa

BIP » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » zewnętrzna instalacja wodociągowa

"Remont (wymiana) zewnętrznej instalacji wodociągowej od zaworu głównego do budynku Internatu na terenie szkoły Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ulicy Chmielewskiego 19 w Szczecinie"

Termin składania ofert: do dnia 12.10.2020 r.  do godziny 1000.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
  • Informacja o wyborze oferty

    Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Remont (wymiana) zewnętrznej instalacji wodociągowej od zaworu głównego do budynku Internatu na terenie szkoły Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ulicy Chmielewskiego 19 w Szczecinie"

Facebook