REKRUTACJA DO SZKOŁY

Konsultacje - dodano plan od 15.06

AKTUALNOŚCI » Konsultacje - dodano plan od 15.06

2020-06-03 20:34

Plan konsultacji oraz zasady korzystania z biblioteki w plikach pdf na dole strony.

Zasady przeprowadzania konsultacji z uczniami BS I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.

 1. Od 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie BS I stopnia nr 5 mają możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych lub grupowych w szkole.
 2. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 3. Z konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej (nie należy umawiać się na konsultacje jeśli ktoś z członków rodziny ucznia przebywa na kwarantannie lub w izolacji).
 4. W grupie podczas konsultacji może przebywać do 12 uczniów uwzględniając zasady: 4 mna osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. Przy stoliku podczas konsultacji może znajdować się tylko 1 uczeń.
 5. Konsultacje każdorazowo powinny być uzgodnione z nauczycielem przedmiotu w formie mailowej.
 6. Na konsultacje uczniowie przynoszą własny zestaw podręczników i przyborów szkolnych (w szkole nie można ich pożyczać od innych uczniów).
 7. Sala, w której będą odbywać się konsultacje musi być wietrzona, co najmniej raz na godzinę.
 8. Przed wejściem do szkoły na konsultacje uczniowie powinni obowiązkowo: mieć zmierzoną temperaturę,  zdezynfekować ręce, a także bezwzględnie powinni stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 9. W przestrzeni publicznej uczniowie powinni korzystać z osłony na usta i nos, zwracając uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Przebywając na korytarzu, w toalecie czy innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły uczniowie powinni unikać większych skupisk, zachowując dystans.
 11. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u któregoś z uczniów przygotowane będzie pomieszczenie (wyposażone m. in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować taką osobę.
 12. Harmonogram konsultacji stanowi załącznik do wytycznych.
 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook